Bioplan

INNEHÅLLER

MTU

INNEHÅLLER

Pidolsyra

DOS L/HA

0.25

Ökar effektiviteten i användningen av växtnäring och motverkar abiotisk stress


Status är en ren biostimulant som består av den
prisbelönta substansen MTU tillsammans med vår beprövade pidolsyra.


Denna unika formulering kombinerar två kraftfulla molekyler för att öka den fotosyntetiska kapaciteten, näringsutnyttjande och förbättra växtens motståndskraft mot abiotisk stress.


I svenska försök har STATUS visat på signifikanta merskördar på 7.3% vid flera olika behandlingstillfällen.

Vad är Status?

Status är den första i en ny serie biostimulanter och innehåller MTU och pidolsyra.

MTU har en unik och exceptionell funktion för att öka nivå­erna av fotosyntetiska pigment i Fotosystem I & II och skydda dessa pigment under abiotisk stress i form av t.ex. torka eller höga temperaturer.

Pidolsyra ökar växtens kväveassimilation vilket ger en ökad inlagring av kväve genom en ökad produktion av aminosyror. Detta förhindrar uppbyggnad av giftig ammoniak då grödan cellandas vid stress.

Båda biostimulanterna har en positiv påverkan på rottillväxt och har i försök visat förbättrat närings­utnyttjande, med ökad avkastnig som följd.MTU - EN VERKLIG UPPTÄCKT


Upptäckten av MTU och lanseringen av Status är resultatet
av ett omfattande FoU-program som varat i 9 år.

UTVECKLAD SEDAN 2013


MTU syntetiserades för första gången 2013, som ett resultat av en växtfytohormonanalys med hög genomströmning som utvärderade över 3000 aktiva substanser.


MTU:s verkningsmekanism har definierats, med en förståelse för vilka gener som har uppreglerats och deras effekt på fotosyntes och planttillväxt.

FLERÅRIGA FÖRSÖK


Fleråriga parcellförsök har utförts på ett flertal grödor och i olika klimatförhållanden, följt av mer storskaliga försök med odlare över större områden för att demonstrera prestanda i fältskala.

GODA RESULTAT I SVENSKA FÖRSÖK


I svenska försök i höstvete som gjordes under 2023 har STATUS visat på

signifikanta merskördar vid samtliga behandlingstillfällen med 
merskördar på upp till 740 kg/ha i genomsnitt från fyra försök med den behandlingsstrategi som gav bästa utfall. Hela försöksserien visade på en genomsnittlig merskörd om 7,3% för samtliga behandlingsstrategier.

Genomsnittsresultat av fyra försök (Sverige 2023)

Enkelbehandling med Status 0,25 l/ha, samt dubbelbehandling med Status 0,25 l/ha + 0,25 l/ha. 

IntraCrop rekommenderar att anpassade biostimulanter används i sekvens för att förbättra grödans utveckling under hela säsongen, från rotbildning och etablering fram till slutlig skörd. IntraCrop kallar detta koncept för Yieldbuilder.

Yieldbuilder-programmen förbättrar etablering, bygger upp rotmassan för att förbättra motståndskraften och ökar sedan skörden genom att bibehålla den gröna bladytan, även under utmanande förhållanden.

HUR SKYDDAR STATUS MOT ABIOTISK STRESS?


Status innehåller vår prisbelönta teknologi MTU. Under stressade förhållanden ökar koncentrationen av fria syreradikaler i växten, vilket orsakar skador på växten celler vilket leder till brådmognad.


MTU skyddar den fotosyntetiska apparaten under stressade förhållanden, överskottsenergi avleds, aktiviteten hos Fotosystem I (som normalt bryts ned först) upprätthålls och därmed skyddas Fotosystem II under längre tid.


Under stressade förhållanden bibehåller MTU-behandlade plantor grön bladyta längre och återhämtar sig snabbare. På så sätt behålls skördepotentialen även under perioder med extremt väder.

Produktinformation

Informationsmaterial och säkerhetsdatablad i PDF-format. Varsågod att ladda ner!