Bioplan

INNEHÅLLER

N+Mg+S

INNEHÅLLER

Pidolsyra+R100

DOS L/HA

10-30

Nutrino Pro är en grödsäker kväveformulering som innehåller magnesium och svavel samt de kompletterande biostimulanterna R100 och pidolsyra.


Denna högeffektiva produkt ger näringstillförsel med s.k. control-release, en kontrollerad näringstillförsel med kedjepolymerer av varierande längd som avger kväve under sex till åtta veckor. De kompletterande biostimulanterna Pidolsyra och R100 förbättrar grödans näringsupptag och kväveeffektivitet.

INNEHÅLL NUTRINO PRO

Total N

Urea N

Formaldehyd N

SO3

MgO

R100

Pidolsyra

Dos

30,5 %/L

19,9 %/L

10,6 %/L

6,6 %/L

3,4 %/L

Ja

49 g/L

10-30 L/ha

Förpackning: 1000L IBC

Vad är pidolsyra?


Pidolsyra är en signalsubstans och är central del i processen för grödans kväveupptag.

VID NORMALA FÖRHÅLLANDEN


Under kväveupptagets cykel används ammoniak för att bilda glutamin som sedan används som en byggsten i många aminosyror. Aminosyror används av växten bland annat för att bygga upp protein och nukleinsyror.
När denna cykel är i jämvikt sker tillväxt
och andning obehindrat. Pidolsyra är en signalförening som är central del av processen vid kväveupptagning. Under normala förhållanden kan en applicering av pidolsyra i Nutrino Pro komma att maximera produktionen av glutaminsyra och glutamin genom att öka kväveupptaget.

VID STRESSADE FÖRHÅLLANDEN

 

Brist på pidolsyra signalerar stress i växten vilket kan bero på t.ex. torka, höga temperaturer eller näringsbrist. Detta leder till en giftig ammoniakuppbyggnad i växten som resultetar i gulnade blad. Under dessa förhållanden kommer växten att använda sina reserver till förmån för cellandning med minska kväveupptag som följd.

 

Genom att tillföra Nutrino Pro och därmed högre koncentrationer av pidolsyra får växten möjlighet att fortsätta växa under kortare perioder av stressande väderförhållanden.

Vad är R100?

Biostimulant R100 innehåller en patenterad kombination av de två ureaföreningarna difenylurea (DPU) och gammapolyglutaminsyra.


DPU ökar cytokininnivåerna i växtvävnad, vilket leder till ökad celldelning och tillväxt.


Gamma-PGA (gammapolyglutaminsyra) binder till bladapplicerade katjoner (t.ex. Magnesium) och förbättrar förmågan för näringsupptagning.

Produktinformation

Informationsmaterial och säkerhetsdatablad i PDF-format, tryck och ladda ner!

IntraCrop rekommenderar att anpassade biostimulanter används i sekvens för att förbättra grödans utveckling under hela säsongen, från rotbildning och etablering fram till slutlig skörd. IntraCrop kallar detta koncept för Yieldbuilder.

Yieldbuilder-programmen förbättrar etablering, bygger upp rotmassan för att förbättra motståndskraften och ökar sedan skörden genom att bibehålla den gröna bladytan, även under utmanande förhållanden.